Skip to content

Røros Bryggeri

Røros Mineralvannfabrikk ble etablert på 1900-tallet, og produserte håndlaget brus for regionen. Etterhvert gikk produksjonen og etterspørselen oppover, med flere utvidelser og generasjoner i driftens ledelse. Dessverre opphørte driften på 80-tallet, helt til en av etterkommerne etter grunnleggeren tok opp tråden.

I 2009 fikk Røros igjen en drikkevareprodusent, etter at det Røros Minneralvannfabrikk la ned. Men etter 30 år var det klart for åpningen Røros Bryggeri og Mineralvannfabrikk, der blant annet etterkommere etter Brus-Oliver, mannen som satte Røros på brus-kartet her i landet.

De produserer i dag leskedrikk, i tillegg til en bred portefølje av øl og drink mikser. Mange av disse med lokale råvarer, som rabarbra, tyttebær og krekling.

Portefølje

Kommer…